sasiedzi.pl

Sąsiedzi sp. z o.o., ul. Żytnia 16 lok. 14, 01-014 Warszawa, tel. +48 22 2411400, fax +48 22 2411401, biuro@esasiedzi.pl, www.esasiedzi.pl

NIP: 5272585448, KRS: 0000314343, REGON: 63041100098, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN